jueves, 16 de febrero de 2012

Suite ofimática gratis para Android, Kingsoft...

Suite ofimática gratis para Android, Kingsoft Office
Kingsoft Office es una Suite Ofimática gratuita que nos va a permitir leer, crear y editar tanto archivos de Excel como de Word y visualizar los PDF e incluso Powerpoint. Con una agradable interfaz similar...
Mostra o fes un comentari sobre la publicació de: Adrià Benet »
Google+ fa que compartir al web sigui com compartir a la vida real. Més informació.
Uneix-me a Google+
Has rebut aquest missatge perquè Adrià Benet l'ha compartit amb abenetp1.entrada@blogger.com. Anul·la la subscripció a aquests correus electrònics.

No hay comentarios:

Feeds que he leido

Compartidos desde el Reader