jueves, 16 de febrero de 2012

Death by PoWERTpoint

Death by PoWERTpoint
La expresión "Death by Powerpoint" ("Muerte por Powerpoint") fue acuñado por Angela Garber en un artículo publicado en la web SmallBussinessComputing.com. La expresión, según la Wikipedia, hace referencia...
Mostra o fes un comentari sobre la publicació de: Adrià Benet »
Google+ fa que compartir al web sigui com compartir a la vida real. Més informació.
Uneix-me a Google+
Has rebut aquest missatge perquè Adrià Benet l'ha compartit amb abenetp1.entrada@blogger.com. Anul·la la subscripció a aquests correus electrònics.
Publicar un comentario

Feeds que he leido

Compartidos desde el Reader