viernes, 16 de octubre de 2009

WebQuest: La Tardor

WebQuest: La Tardor

tardor

Aquesta UD permet investigar a l’alumnat sobre les característiques de la natura a la tardor, tenint en compte les seves vivències, sentiments i experiències , per tal que s’hi sentin involucrats i protagonistes del seu aprenentage.

http://www.xtec.cat/~nalart/noveswq1/tardor/index.htm

creada per Núria Alart

No hay comentarios:

Feeds que he leido

Compartidos desde el Reader