miércoles, 21 de octubre de 2009

Jornades TIC de Castelló

El Servici d'Ensenyaments en Valencià (SEDEV) organitzà les II Jornades “Les TIC en l’àmbit del plurilingüisme al Planetari de Castelló. I a la primera sessió ens convidaren a dos novadors Vicent Campos i jo (Adrià Benet) per fer una ponència. Per a mi la primera ponència més o menys llarga i eren tot nervis... però Vicent .... tot un artista. L'experiència fou bona xarrant de les TIC i com aplicar-les dins del marc educatiu no tant com una cosa externa o afegit i si com una eina de treball més...

Gràcies a Josep A. Gramatge i a la resta del seu equip per contar amb nosaltres.

No hay comentarios:

Feeds que he leido

Compartidos desde el Reader