martes, 27 de octubre de 2009

WEBQUEST: DE LA PEDRA TALLADA A INTERNET

WEBQUEST: DE LA PEDRA TALLADA A INTERNET

http://sites.google.com/site/depedratalladaainternet/home

http://sites.google.com/site/depedratalladaainternet/

WebQuest basada en el treball per projectes per alumnes de 3r i 4t d’Aula Oberta.

Dissenyada per M.Àngels Capell Palou el 16/7/09 mcapell1@xtec.cat

No hay comentarios:

Feeds que he leido

Compartidos desde el Reader