domingo, 4 de marzo de 2012

Més Recursos Educatius: Logopèdia

Més Recursos Educatius: Logopèdia- Avaluació velocitat lectora.CEIP Francesc Macià de Súria. NOU
- Avaluació velocitat lectora. Ceip s'Auba. NOU
- Avaluació comprensió escrita. Ceip s'Auba. NOU
- 100 paraules ordenades de menys a més dificultat (paraules amb síl.labes directes, indirectes, travades, etc). Bloc Racó de les Paraules
- Vocabulari de lectoescriptura. Sons vocàlics, sons consonàntics segurs i sons consonàntics insegurs. Autor desconegut.
- Model de Lectura per alumnes amb dificultats. escola Lloriana AEE.
- Aspectes lingüístics i funcions del llenguatge- Document. Laura Boj.
- Aspectes Previs al Llenguatge- Document. Laura Boj.
- Exercicis d'estimulació auditiva. Laura Boj.
- Llistat de Síl·labes (per imprimir i retallar) Laura Boj.
- Model d' Avaluació de les sessions de Logopèdia/ Model de junta d' Avaluació. Laura Boj.
- Registre per treballar la Succió Digital. Glòria Casellas.
- Seqüències temporals. WEB NOU

No hay comentarios:

Feeds que he leido

Compartidos desde el Reader