miércoles, 19 de enero de 2011

Projecte de poemari col·lectiu “Poesía eres tú”

Enviado por Adrià a través de Google Reader:

vía ButlleTIC de ButlleTIC el 19/01/11

Des dels blocs educativos Apuntes de Lengua y Lengüetazos Literarios han creat el proecte Poesía eres tú, un proposta per a confeccionar, de manera col·laborativa, un videopoemari amb poemes seleccionats, recitats y comentats per alumnat de 1r i 2n d'ESO. Poesía eres tú vol ser una porta oberta a la col·laboració entre docents de diferents centres educatius.
El treball de l'alumnat consisteix en:

  1. Seleccionar un poema favorit.
  2. Preparar la seva lectura / declamació atenent l'entonació, ritme i comprensió del poema.
  3. Seleccionar un fragment favorit del poema i justificar per què s'ha seleccionat.
  4. Preparar una breu exposició sobre el significat del poema (els sentiments que desperta, els valors que transmet, etc.)
  5. Preparar una breu presentació biogràfica de l'autor o autora del poema.
Els vídeos amb la recitació i comentaris de l'alumnat es pujaran tant als blocs d'aula com al bloc específic del projecte.
El projecte està impulsat per Sílvia González, professora de l'IES Sierra de Leyre de Sangüesa (Navarra) i José Hernández, del Colegio El Valle (Madrid).
Si twitegeu, l'etiqueta del projecte és #poesiaerestu
Compartir/Desar

Cosas que puedes hacer desde aquí:TRADUCCIÓN

Desde los bloques educativos Apuntas de Lengua y Lengüetazos Literarios han creado el proyecto Poesía eras tú, un propuesta para confeccionar, de manera colaborativa, un videopoemario con poemas seleccionados, recitados y comentados por alumnado de 1r y 2n de ESO. Poesía eras tú quiere ser una puerta abierta a la colaboración entre docentes de diferentes centros educativos.

El trabajo del alumnado consiste en:

1. Seleccionar un poema favorito.
2. Preparar su lectura / declamación atendiendo la entonación, ritmo y comprensión del poema.
3. Seleccionar un fragmento favorito del poema y justificar por qué se ha seleccionado.
4. Preparar una breve exposición sobre el significado del poema (los sentimientos que despierta, los valores que transmite, etc.)
5. Preparar una breve presentación biográfica del autor o autora del poema.

Los vídeos con la recitación y comentarios del alumnado se subirán tanto a los bloques de aula como al bloque específico del proyecto.

El proyecto está impulsado por Sílvia González, profesora de la IES Sierra de Leyre de Sangüesa (Navarra) y José Hernández, del Colegio Lo Valle (Madrid).

Si twiteáis, la etiqueta del proyecto es #poesiaerestu
Publicar un comentario

Feeds que he leido

Compartidos desde el Reader

Twitter