sábado, 22 de junio de 2013

Jornada “Fòrum IV: Educació digital”

Apunteu-se

Jornada “Fòrum IV: Educació digital” maig 2nd, 2013 | Author: Vicent Grau Martínez Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) esdevenen un dels pilars bàsics de la societat i hui és necessari proporcionar al ciutadà una educació que tinga en compte esta realitat. Les possibilitats educatives de les TIC, entenent-les com un mitjà per a una finalitat, en el procés d’ensenyament-aprenentatga són enormes. L’aprenentatge de qualsevol matèria o habilitat es pot facilitar mitjançant les TIC i, en particular, a través d’Internet, aplicant les tècniques i metodologie adients. La Universitat Politècnica de València del Campus d’Alcoi,

organitzen la Jornada “Fòrum IV: Educació digital” els dies 8 i 9 de juliol .

Consulteu el programa i inscriviu-vos.

No hay comentarios:

Feeds que he leido

Compartidos desde el Reader