martes, 26 de febrero de 2008

Nueva Alejandría - Página principal

Nueva Alejandría

Portal amb recursos educatius amb molts apunts i experiències de professionals aplicant els seus coneixements, no sols de recursos TIC sino que també d'altres que es poden utilitzar a classe.

No hay comentarios:

Feeds que he leido

Compartidos desde el Reader