martes, 5 de febrero de 2008

Edublog para la tutoria

Exel·lent escrit de Carmen Castro que he trobat a Educared sobre com utilitzar els Blogs a la tutoria de ESO o Baxillerat.

Per un costat fa una descripció del que és un Blog i la diferent 'fauna' que apareix per aquestos llocs, nomenant el perill. D'altra banda també conta com seria la introducció d'aquesta fabulosa eina i el seu sentit dins d'una tutoria.

Un article que ens pot ser de gran ajuda.

http://www.educared.net/escuelanntt/articulos/articulo59.htm?idapr=48_730_esp_1__

No hay comentarios:

Feeds que he leido

Compartidos desde el Reader