lunes, 19 de septiembre de 2011

Enllaços PDI

Enviado por Adrià a través de Google Reader:

vía ButlleTIC de ButlleTIC el 7/09/11

Les pissarres digitals interactives (PDI) s'han instal·lat a les nostres aules conformant una eina imprescindible.
Aquestes adreces seleccionades són espais on podeu trobar informacions, experiències i recursos gairebé monogràfics de les PDI's.
1. Espai PDI dels Serveis Educatius del Baix Llobregat 6 on es troben enllaços a webs d' informació, de material formatiu, recursos d'activitats i altres d'interès.
http://www.reporteducacio.cat/?page_id=580
2. Pàgina on es recopilen les diferents investigacions que sobre la PDI coordina el Dr Pere Marqués de la UAB. Amb molts enllaços referenciats a aquestes investigacions.
http://peremarques.pangea.org/pizarra.htm
3. Espai monogràfic de la Xtec sobre PDI.
http://www.xtec.cat/recursos/tec_inf/pissarres_digitals.htm
4. Repositori de recursos PDI del Departament d'Educació.
http://alexandria.xtec.cat/
Compartir/Desar

Cosas que puedes hacer desde aquí:

Publicar un comentario

Feeds que he leido

Compartidos desde el Reader