jueves, 2 de junio de 2011

El que estima la llengua de la terra...

Paula Sánchez de León Guardiola (València, 1965) és una jurista i política valenciana. Doctora en Dret per la Universitat de València. De 1992 a 1996 va exercir l'activitat docent en aquesta institució, en el Departament de Dret Civil. Així mateix, ha col·laborat en nombrosos articles o revistes d'índole jurídica, entre els quals va fer comentaris a sentències del Tribunal Suprem.
Des de 1996 ha ocupat diversos càrrecs en la Generalitat Valenciana com directora del gabinet de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència; directora del gabinet de la Conselleria de Benestar Social; directora del gabinet de les Corts Valencianes; assessora del president de la Generalitat; secretària autonòmica de Relacions amb l'Estat i Comunicació i secretària autonòmica de Cohesió Territorial. Des de setembre de 2008 és Consellera de Justícia i Administracions Públiques de la Generalitat Valenciana.

font: http://ca.wikipedia.org/wiki/Paula_S%C3%A1nchez_de_Le%C3%B3n_GuardiolaÉs increïble el menyspreu que demostren els "defensors" dels nostres interessos cap a la nostra llengua. I no serà per poca formació que com podeu comprovar és persona amb estudis.

No hay comentarios:

Feeds que he leido

Compartidos desde el Reader