miércoles, 21 de noviembre de 2007

Tot el que necesite

- Blogs: jo gaste Blogger, és més sencill. Peró mire també:(Andrés y sus xuxes)
- Agregador: després del bloglines ara utilitze google reader
- Wikis: en principi wikispaces. També wetpaint però diuen que és lentl.
- Marcador: jo utilize Blinklist altres Diigo
- Fotos: Per a compartir-ler Flickr i no l'he provat peró per a retocar-les Picnik.
- Presentaciones: Utilitze slideshare, perque és el primer que vaig coèixer, el de google nol'he gastat.
- Vídeos: jo el puje a youtube també està vodpod per a compartir-los. També existeix asterpix i dotsub que és per a subtitular-los.
- Audios: no es gasta cap per he sentit parlar de Odeo y twango. Per a compartir-los. També he llegit sonowebs.
- Documents: gaste docs de google generalment, encara que me comentaren de scribd per a compartir-los en grup.
- Notes y apuntes ràpids: aste el bloc de google per a les privades i he sentit de tumblr per a les públiques. No he probat twitter.
- Grups: sempre he gastat els grups de google per a debatir idees.
- Agenda: estic gastatn el calendario de google sobretot util per que el pots compartir.
- Páginas web: no en gaste pero si fera falta tal vegada gastaria les de google.
- Geolocalizar: gaste molt mapas de google, he llegit de tagzania per a treballar en grup.
- Ejes temporales: Treballe amb els alumnes amb xtimeline per a crear una línea del temps en grup.
- Opiniones: es parla molt de menéame i de docencia.
· I per a mapes conceptuals gaste el Cmaptools, per ara no he trobat res millor.

Modificat del text:
"Yo para ser feliz necesito" ...

de
Ana Ovando

No hay comentarios:

Feeds que he leido

Compartidos desde el Reader